Otomotiv Sektörü İnsan Kaynakları Departmanı

ik-otomotiv

Nasıl Çalışır? Değerlendirme Süreci Nasıldır?

İnsan kaynakları birimi; ilgili birimlerle birlikte her yıl yenilenen kısa vadeli üretim planı çerçevesinde personel sayısını belirler. Üst yönetim tarafından onaylanmış kadro çerçevesinde eleman talebinde bulunan birim, görevin özelliklerini ve elemanın niteliklerini tanımlar.

Kapsam dışı personel temininde insan kaynakları birimi şirket içi ve şirkete yapılan daha önceki başvuruları göz önünde bulundurarak, gerektiğinde ilanlar, üniversiteler ve / veya aracı kuruluşlardan destek alarak aday elemanı belirler. Kapsam dışı personel seçiminde aday elemanın başvurusu; başvuru formu, ön görüşme, eleman talebinde bulunan birim yöneticisinin yaptığı görüşme ve sağlık muayenesi neticesi değerlendirilir. İşe en uygun adayın belirlenmesi için bölümlerin birebir yaptığı mülakat yönteminin yanı sıra, tüm adayların katıldığı ve birebir/çoklu mülakatların ve günlük çalışma hayatının simüle edildiği örnek olayların yer aldığı seçim günü (assessment center) yöntemi de uygulanabilir.

Kapsam içi personel temininde, talep edilen meslek gruplarına ve istenen elemanların özelliklerine göre, aday elemanlar psikoteknik test, iş başı sınav ve sağlık muayenesi aşamalarında değerlendirilebilmektedir.

Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim

Kapsam dışı personelin performans yönetim sistemi (PMS) çerçevesinde yıllık hedefleri, performansları ve potansiyellerinin tespiti ile yıllık eğitim ihtiyaçları eğitim kataloğundan faydalanılarak belirlenir.

Kapsam içi personelin eğitim ihtiyacı tespitinde oluşturulan ve bölümlere dağıtımı yapılan eğitim kataloğundan, eğitim kılavuzundan yararlanılarak bölümler elemanları için öngördükleri eğitim konularını ve ilave eğitimleri belirlerler. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda insan kaynakları kapsam içi ve kapsam dışı personel için yıllık eğitim planını hazırlar ve eğitim faaliyetlerini organize eder.

Kapsam içi ve kapsam dışı personelin oryantasyon eğitimlerinden insan kaynakları, iş başı, geliştirme ve özel nitelikler ve bilgi gerektiren hususlarda eğitiminden yöneticiler sorumludur.

Araçta ve imalât yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojilere bağlı olarak ve/veya görevi değiştirilen personelin eğitimleri iş başında yapılır.

Sizin İçin Seçtik  Kelime Gezmece Muhabbet Cevapları Çözümleri

Özel karakteristiklere sahip parçaların üretimi ve montajında çalışan elemanlar ise teknik dokümanlarda işaretleme ve iş başı eğitimler vasıtasıyla bu emniyet faktörleri hakkında bilinçlendirilirler.

Çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini sağlamak amacıyla öneri sistemi, KAIZEN çalışma gruplarına katılım, birim içi bilgilendirme ve iyileştirme toplantıları gibi yöntemler kullanılmaktadır. Performans ölçüm sistemleri çalışanları hedeflere ulaşma konusunda motive eden önemli sistemlerdir. Bu ve bunlar dışındaki yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması yöneticilerin sorumluluğundadır.


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir